Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Groothandel gebruikershandboek

...

 • Indeling in het artikelbestand Collectielijsten, artikelboeken e.d. worden per collectie uitgeprint.
 • Indeling in het orderbestand Voor iedere klant kunnen in iedere collectie 1 (één) of meerdere verkooporders worden gemaakt. Deze order(s) zal (zullen) gedurende de collectie worden ingevoerd, uitgeleverd e.d.


Info
titleLET OP!!

Let op! Bij het aanmaken van een nieuwe collectie moeten alle gebruikers ook toegangsrechten krijgen voor deze collectie.

 

...

Er is een aparte handleiding waar meer uitleg staat over de vreemde-valuta-tool. Klik hier om deze te openen.

Voorraad: door het indrukken van deze knop wordt de voorraad van het artikel op het scherm weergegeven.

...

 1. Een bestellijst of inkooporder kan geprint worden om de in productie te nemen artikelen aan de leveranciers door te geven. Kies eerst de collectie en dan de inkooporders die geprint gaan worden. Per artikel kunnen er meerdere inkooporders zijn.

 2. Dit overzicht geeft dezelfde getallen als een bestellijst of inkooporder maar nu als één doorlopend overzicht, in tegenstelling tot de bestellijst die één pagina per artikel weergeeft met alle relevante informatie voor de leverancier.

 3. Op het statusrapport worden de volgende gegevens afgedrukt:
   

  • Artikel: de code van het artikel
  • Inkooporder: alle inkoopordernummers voor het artikel
  • Omschrijving: de omschrijving van het artikel
  • Leverancier: de leverancier van het artikel
  • Ingekocht: het aantal op de inkooporder aangegeven stuks van het artikel
  • Ontvangen: het aantal binnengemelde stuks van het artikel
  • Te ontvangen: het aantal op de inkooporder aangegeven stuks van het artikel welke nog niet zijn binnengemeld
  • CTD: (indien op de inkooporder ingevuld) de datum waarop gecheckt moet worden of de goederen op tijd door de leverancier worden uitgeleverd
  • ETD: (indien op de inkooporder ingevuld) de datum waarop de goederen door de leverancier verstuurde moeten worden
  • ETA: (indien op de inkooporder ingevuld) de datum waarop de goederen aangeleverd moeten worden in het magazijn
  • Transport: de manier waarop het artikel wordt vervoerd
  • Binnen op …: de datum waarop de ontvangen stuks van het artikel zijn binnengemeld
  • Verdeeld: het aantal verdeelde stuks van het artikel.
  • Status: de opmerking die in het status veld is opgegeven bij de inkooporder.
  • Opmerkingen: de opmerkingen die in het opmerkingen veld zijn ingevuld bij de inkooporder.
  • Tevens wordt het totaal van de artikelen onderaan weergegeven. 4. Op een performancelijst staan de verschillen tussen de bestelde aantallen van een artikel oftewel de inkooporder(s) en de binnengemelde aantallen van een artikel.

 5. Aan de hand van deze lijst kan nog precies worden nagegaan wat er op een bepaalde dag aan artikelen is binnengemeld.

 6. Dit rapport berekend de bij te bestellen aantallen als volgt: Voorraad / verkooporders + inkooporders + minimumvoorraad = bij te bestellen.

...