Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...


Voor overige vragen kan een ticket aangemaakt worden (zie ticketsysteem).

Buiten kantooruren kan er uitsluitend worden gebeld bij kassastoringen.

Chat


Op het inlogscherm kan gebruik worden gemaakt van de online chatfunctie, deze is met name bedoeld voor korte gebruikersvragen over de kassa. 
Wij zullen deze functie ook gebruiken om onze klanten te informeren over storingen zowel bij Softwear als landelijke storingen.
Buiten kantooruren kan er uitsluitend worden gebeld bij kassastoringen.

Trainingen en informatievoorziening

...

Zijn er problemen met de hardware dan probeert Softwear uiteraard te helpen. Indien er sprake is van een HaaS- of SLA-contract, zal Softwear service verlenen volgens onze voorwaarden en de apparatuur repareren of vervangen en daarbij tijdelijk vervangende apparatuur aanbieden. Is er geen onderhoudscontract aanwezig, dan moet zelf voor vervangende apparatuur geregeld worden en zullen wij tijd en materialen (buiten de garantie) doorberekenen. Storingen aan netwerken, software of apparatuur veroorzaakt door derden (bijvoorbeeld updates van printerdrivers, besturingssystemen of hulpprogramma's) vallen niet onder het servicecontract. Softwear assisteert of adviseert graag via een van onze consultants die hiervoor ingehuurd kunnen worden.

...