Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Deel 1. Selectie maken en waardecheques genereren. 

 • Maak de selectie:
  • A: kies iedereen met een e-mailadres: via menu Selectie toevoegen.B: In het overzicht staan alleen klanten met een emailadres. Je kan dus kiezen voor Selectie/Allen en daarna eventueel klanten deselecteren die om één of andere reden geen waardecheque behoren te krijgen (bedrijven bijvoorbeeld)
  • B: Optioneel: kies iedereen met de aangemaakte omzetgroep, die hoort bij de digitale waardecheques
 • Na een selectie gemaakt te hebben, klik op ESC.
 • Kies eerst een passende naam voor het te genereren bestand. Let op: laat .CSV staan, anders kan het bestand niet ingelezen worden.
 • De bestandsnaam kan maximaal 8 karakters groot zijn en mag geen vreemde tekens bevatten zoals spaties, komma's, punten, letters met trema's e.d.
 • Het bestand wordt klaar gezet.

Zo kunnen eerst de waardecheques uitgedraaid uitgekeerd worden voor de e-mail en alles wat overblijft zal nog gewoon per post moeten gaan. Ga hiervoor weer gaan naar menu  Detail - Klanten - Overzichten - Kadobon en daar staat het restant van de uit te draaien klanten met gespaarde punten. Maak de gewenste selectie (of allen) en print deze uit om ze vervolgens in de enveloppe te voegen. Zie hiervoor deze handleiding: Uitkeren waardecheques Het is aan te bevelen om beide uitkeeractie op 2 aparte dagen uit te voeren. De ene dag de klanten uitkeren via Mintmail en de volgende dag pas de klanten die een brief gaan ontvangen.


Eén waardecheque per klant

 
Bij het uitdraaien van waardecheques kan het voorkomen dat een klant twee of meer waardecheques krijgt, wanneer er meer punten zijn dan er met een standaard bon gegenereerd worden.
Bij de koppeling met MiNTMAIL wordt de waarde van de bonnen opgeteld en slechts 1 waardecheque uitgekeerd. Zo is het net niet alleen overzichtelijk, maar voorkomt u ook dat uw e-mailadres niet als SPAM gezien wordt. Een klant mag maar 1 e-mail ontvangen, met anders alle gevolgen van dien. 

...