MiNTMAIL is een bedrijf dat gespecialiseerd is in het versturen van digitale nieuwsbrieven. Softwear en MiNTMAIL hebben een rechtstreekse koppeling met elkaar ontwikkeld om zo elkaars kwaliteiten maximaal te benutten.

Met het doel om u een moderne nieuwe manier van communiceren met uw klant mogelijk te maken. 

De koppeling met MiNTMAIL bestaat uit 2 onderdelen:

  1. Waardecheques versturen per e-mail
  2. Nieuwsbrieven versturen per e-mail 

Voor prijzen en details over de pakketten kan gekeken worden op de website van MiNTMAIL: http://www.MiNTMAIL.nl/pakket-red/ 

Hier volgt de uitleg over optie 1: 


Spelregels om per e-mail met klanten te communiceren

  1. Zorg dat het juiste e-mailadres van de klant bekend is;
  2. Zorg dat de klant toestemming gegeven heeft om digitiaal nieuwsbrieven / waardecheques te ontvangen. 

Hoe te registreren wie per e-mail geïnformeerd wil worden

Voor digitale nieuwsbrieven moet een klant toestemming hebben gegeven deze te willen ontvangen en de mogelijkheid hebben zich hiervoor ook weer uit te schrijven.
Hoe kan deze toestemming geregeld worden?
Bijvoorbeeld:

In de Softwear backoffice-applicatie kunnen zgn. klantgroepen worden aangemaakt, bijv. Nieuwsbrief met waardes ja en nee. 

Waardecheques versturen per e-mail

Waardecheques kunnen nu gemakkelijk naar de mailbox van de klant gestuurd worden. Een barcode en bedrag op de telefoon om direct ingewisseld te kunnen worden. Snel, modern en klantgericht. 

Dit kan onder menu Detail - Systeem - Tools - Mailings - Mintmail Waardecheques

Kies eerst de klanten die een waardebon digitaal moeten ontvangen. Wanneer er nog gedeeltelijk waardecheques per post moet worden verstuurd, moeten eerst de digitale worden verstuurd. Selecteer dan ook alleen de klanten naar wie een digitale waardecheque gestuurd gaan worden.


Deel 1. Selectie maken en waardecheques genereren. 

Zo kunnen eerst de waardecheques uitgekeerd worden voor de e-mail en alles wat overblijft zal nog gewoon per post moeten gaan. Zie hiervoor deze handleiding: Uitkeren waardecheques Het is aan te bevelen om beide uitkeeractie op 2 aparte dagen uit te voeren. De ene dag de klanten uitkeren via Mintmail en de volgende dag pas de klanten die een brief gaan ontvangen.


Eén waardecheque per klant

 
Bij het uitdraaien van waardecheques kan het voorkomen dat een klant twee of meer waardecheques krijgt, wanneer er meer punten zijn dan er met een standaard bon gegenereerd worden.
Bij de koppeling met MiNTMAIL wordt de waarde van de bonnen opgeteld en slechts 1 waardecheque uitgekeerd. Zo is het net niet alleen overzichtelijk, maar voorkomt u ook dat uw e-mailadres niet als SPAM gezien wordt. Een klant mag maar 1 e-mail ontvangen, met anders alle gevolgen van dien. 

Inloggen bij MiNTMAIL

De url om in te loggen : http://www.MiNTMAILsw.nl/login/ 


Selectie ophalen binnen MiNTMAIL

Wat als de e-mail niet aankomt?  

Twee mogelijkheden zijn er wanneer de mail waarschijnlijk of niet aangekomen is.

  1. Waardecheques herprinten: Speciale tool waarmee bijv. mails die gebounct zijn, herprint kunnen worden om als nog per post te worden verstuurd. 
  2. Klantlijst: via Detail - Klant - Overzichten - Lijst kan via Selectie - Toevoegen - Status - Openstaande waardebonnen kunnen de klanten met openstaande waardecheques binnen een bepaalde periode worden geselecteerd om een aparte mail te sturen, dat er nog bonnen openstaan.


Lees ook: MiNTMAIL nieuwsbrieven versturen