Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Via menu Logistiek - Muteren pakbon (eigenschappen) na selecteren pakbon is er de mogelijkheid om status geprint te verwijderen op de pakbon.
Image Removed Image Added