Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


 

MiNTMAIL is een bedrijf dat gespecialiseerd is in het versturen van digitale nieuwsbrieven. Softwear en MiNTMAIL hebben een rechtstreekse koppeling met elkaar.

 

Table of Contents
minLevel2

 


De koppeling met MiNTMAIL bestaat uit 2 onderdelen:

...

Er kan een naam meegegeven worden aan het bestand, zorg er wel voor dat .CSV blijft staan ! Anders anders wordt het bestand straks niet ingelezen. 
 Ook kan de bestandsnaam maximaal 8 karakters groot zijn.


Inloggen

De url om in te loggen : http://www.MiNTMAILsw.nl/login/ 

...