Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Dit scheelt dus de nodige papier- en portokosten bij het uitkeren en komt ook professioneler over bij de klant. 

 

Als u dit bij u ook op deze manier wil laten uitkeren, stuur dan even een Interesse in deze aanpassing? Stuur dan een e-mail naar help@softwear.nl

De kosten om dit om te zetten zijn éénmalig € . 75,00