Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Hoofdkleur: in dit veld staan de hoofdkleurcode(s) van dit artikel. Er moet minimaal één hoofdkleur worden ingevoerd. Als een kleurcode ingevoerd wordt die niet bestaat dan wordt het kleureninvoerscherm gestart waaruit wel een bestaande kleur kan worden geselecteerd. Eventueel kan hier een niet-bestaande kleur aan de kleurenlijst toegevoegd worden. Zie hiervoor de beschrijving van het kleuren invoerscherm.
 • Bijkleur: in dit veld staat de bijkleurcode indien de hoofdkleur van dit artikel niet voldoende is. Als een kleurcode ingevoerd wordt die niet bestaat dan wordt het kleureninvoerscherm gestart waaruit een bestaande kleur kan worden geselecteerd. Eventueel kan hier een niet-bestaande kleur aan de kleurenlijst worden toegevoegd. Zie hiervoor de beschrijving van het kleureninvoerscherm.
 • Kleur lev.: in dit veld staat, indien gewenst, de kleurcode van de leverancier. De leverancierscode wordt gebruikt op alle rapportage aan de leverancier.
 • Kleur: in dit veld wordt de ingevulde kleuromschrijving weergegeven.
 • Verkoop: hier kan worden opgeven of een kleur van een artikel wel of niet verkocht mag worden. Een 'T' (True) geeft aan dat een artikel in deze kleur verkocht mag worden. Een 'F' (False) geeft aan dat een artikel in deze kleur niet verkocht mag worden. Door deze codering wordt een artikel niet weggegooid, maar wordt alleen de verkoop ervan geblokkeerd.
 • Was Met deze knop kunnen aan het artikel wasvoorschriften meegegeven worden. Deze wasvoorschriften kunnen op bestellijsten worden geprint.
 • Locatie Met deze knop kan de locatie opgegeven of gewijzigd worden bij het binnenmelden van een artikel. De locatie wordt gebruikt bij het op volgorde van locatieprinten van loopbonnen.
 • Omzetgroepen De artikelen in het artikel bestand artikelbestand kunnen, indien gewenst, in omzetgroepen worden ingedeeld. Bij het maken van overzichten binnen Softwear kunnen deze groepen worden gebruikt om snel bepaalde selecties in het artikel bestand artikelbestand aan te geven. Het is geheel aan de wensen van uw de organisatie hoe u gebruik maakt van deze groependit  gebruikt kan worden. Als men er gebruik van maakt dan verdient het aanbeveling om deze gegevens in te voeren op het moment dat u de artikel gegevens invoert de artikelgegevens ingevoerd worden om te voorkomen dat u het hele artikel bestand artikelbestand moet worden doorlopen om een groepering achteraf aan te brengen (waar buiten het dubbele werk verder niets op tegen is).
 • Controle knoppen Controleknoppen en menu: deze hebben hun standaard uitwerking.
  Voor de verwijder-knop gelden echter de volgende voorwaarden en gevolgen:
  - Een artikel kan alleen verwijderd worden als het nooit in voorraad is geweest.
  - Met het artikel worden tevens alle inkooporders verwijderd en het artikel wordt van elke verkoopordergeschrapt verkooporder geschrapt waar het op voorkwam. Voordat een artikel wordt verwijderd moet u instemmen ingestemd worden met deze gevolgen door de verwijdering te bevestigen.|
  Anchor
  _GoBack
  _GoBack