Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Blokkeren / intrekken / verzilveren van waardebon en/of cashbackbon.

De cashbackbon kan backoffice verzilverd worden.


Mocht het nodig zijn een cashback in te trekken doordat bijvoorbeeld de artikelen van de bon retour komen, dan kan dit in de backoffice.

...

  • Is de juiste regel geselecteerd? (blauw) Gebruik dan toetscombinatie Alt + Delete. (voor Mac-gebruikers: Alt + C / NV)
  • De cashbackbon wordt nu ingetrokken en is verzilverd.

De cashbackbon zal in de kassa op klant nog op open staan, maar op het moment dat deze opgeroepen wordt, geeft de kassa aan dat de code onbekend is. Een dag later zal er bij de cashbackbon ingenomen staan.