Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Ik heb de huidige layout gepakt van de waardecheque. Als je de waardecheque aanpast, zal je dit ook in dit rapport moeten doen.
Je kan ze opnieuw uitdraaien via:
Detail/systeem/tools/Kadobonstatus
Selecteer de dag dat je ze hebt Wijzigingen aangebracht in de waardecheque of cadeaubon?

Zorg dat de lay-out hiervan dan ook de wijzigingen bevat.


Opnieuw uitprinten kan als volgt:

 

 • Ga naar menu Detail - Systeem - Tools - Kadobonstatus
 • Selecteer de dag dat de bonnen zijn uitgekeerd.
 • Selecteer het type * In

...

 • dit geval is dit KU
 • Selecteer de uitgegeven bonnen.

...

 • Kies voor Nee
 • Selecteer alle klanten.

...

 • Kies wederom voor Nee

...

 • Kies de volgorde op basis van Naam of Nummer

...

 • Kies daarna voor optie 2. Herhaal waardecheque.

Rapport: HERHKADO
Tools : KBONNEN
Rapportbinding aanpassen/Toevoegen : "Kadobonstatus" "2. Herprint Kadobon"
Werkzaamheden op basis van nacalculatie

 • Volgens geldende uurtarief
 • Verwacht duur werkzaamheden 30-60 minuten