Handleiding Set up / Datafeed Fashion Cloud Groothandel


 • Algemene nodige informatie tbv Inrichting:
   - Klant informatie: (zie verder punt 6)
  Welke magazijn(en) moeten de ORDERS komen 
  Welke magazijn(en) moet als voorraad magazijn geëxporteerd worden

  -Fashion Cloud: 
  Credentials (punt 7)


 • 2 Import ORDRSP FC –> WHOLESALE

 • 3. ORDRSP (EXPORT, FP-8805): WHOLESALE-->FC1.Set up artikelfeed export
Deze komt in de webshop config
A;


Controle: Bestaat er al een feed voor Fashion Cloud bij de betreffende klant.


2. Aanmaken feed: 

 • SOFTDEV account (Tony)
 • TDF account (Marsike)
 • Tools: voorbereiden Data Feed Uit CRM


 • Soort Feed: Article
 • Template: FashionCloud (WS) Zie punt 7
 • Webshopbouwer: FashionCloud (geen spaties) / Ok
 • Klant: voorbeeld Amsterdenim / OK / Ja ( extra feed)

Kies Nieuw

Controle: bij de betreffende klant in System; 

use dbf\system shar /go bott /brow
Key controleren in Webshopbeheer


4. Key controleren in Webshopbeheer

Je kan eventueel kolom 'Name' wijzigen curser op de juiste regel/dmv F9/ aanpassen naar wens


5. Activeren voor nachtproces van de Artikelfeed;

api path/waarde is asppath/ memo veld vullen met:  WSDF

6. Webshopbeheer bij de betreffende klant inrichten


controleer in 'config' dat  allowanonymouslogin  moet aanwezig zijn.


6.Voorraad magazijn: Het is van belang om te weten welk magazijn voorraad(en) geëxporteerd worden en waar de order op geboekt moet worden 

Zoek het magazijn bij de betreffende klant.

Voeg het NR van het gewenste magazijn toe in Webshopbeheer:

is Read only voor aanpassen toets F9

Stockquery ( Voorraad magazijn): kunnen meerdere magazijn

Pakbonmagazijn (waar de order op komt): kan maar 1 magazijn

Opslaan: CNTR+W.


Handmatig een datafeed genereren

 1. Regel van betreffende klant staan
 2. ALT+S/ vervolg stappen
 3. Check; Bij de database van de klant wordt een datafeed gegenereerd7.Inrichten SFTP To do Tony

Nodig vanuit Fashion Cloud: Credentials vb HELP-87634

 1. Server SFTP
 2. Kopie Artikelfeed ook neerzetten in Stock (standaard ingericht)


7.Template Artikelfeed : www.softwear.nl/shopfeed

CONTROLEER DE JUISTE INSTELLINGEN; 
-MET NAME: MERK (in onderstaand voorbeeld debiteur.naam) maar dit zal  voor veel leverancier de betreffende waarde van de artikel/omzetgroep/merk, brand, label oid kunnen zijn.
8. Valuta feed.


9. Communicatie mbt FTP

 • Aanmaken in rooth: Fcloud\ARCH  zie bv; Q:\pennink\Fcloud\ARCH

 • Aanmaken in outbox: EDIFC zie bv Q:\pennink\outbox\EDIFC


2 Import (Re)ORDERS ( FP-8803) FC –> WHOLESALE

Algemeen: 

 • Nodig Tools
  Tools: ( in de tools/module) _CSVXFC, _FCVIORD, _EDIPRVK


 • Algemene Switch
  -llFCImport Charval melden magazijn debiteur/nr In het memo veld  , ( beginnend met een komma + Order type: 'order' en of re_order) 
  Indien memoveld niet gevuld gebeurd er niets. 
  -Leverancier/omzetgroep AUTOGENEDI kan nu twee waarden bevatten namelijk:
  ja => normaal EDI (/wiki/spaces/SIKB/pages/403636231)
  fc=> Fashion cloud, Let op er wordt een DESADV en ORDRSP gestuurd (dus niet een van de 2)


 • Inrichten debiteur:
  -GLN moet aanwezig zijn.( indien niet aanwezig zal de het bericht terecht komen in Fcloud/Fault.)
  OMzetgroep AUTOGENEDI kan nu twee waarden bevatten namelijk:
  ja => normaal EDI (/wiki/spaces/SIKB/pages/403636231)
  fc=> Fashion cloud, Let op er wordt een DESADV en ORDRSP gestuurd (dus niet een van de 2)


 • Inrichting POSTSERV:  let op deze volgorde; 
  1.DO tools\_modules\_ediprvk WITH .T.  ( let wel =DoTime niet gebruiken omdat ze niet helemaal lekker werkt)
  2.=DoTime( swdir+ 'tools\_modules\_FCVIORD')
 • Logfile voorbeel:K:\pennink\USERS\SOFTWEAR\_FCVIORD.HTM


Berichten komen in: xxx/outbox/EDIFC en worden gekopieerd door FTP script naar XXX/Fcloud/ARC


3.a. ORDRSP (EXPORT, FP-8805): vanuit een FC ORDERS wordt direct een FC ORDRSP aangemaakt; 
Algemeen: Inrichten debiteur: GLN moet aanwezig zijn.(indien niet aanwezig zal de het bericht terecht komen in Fcloud/Fault.)

 • ER wordt een automatisch een ORDRSP aangemaakt en neergezet naar: K:\pennink\outbox\EDIFC
  - File is een kopie van de order/re-order echter met onderstaande file naam: 
  - Filenaam: ORDRSP +_licentienummer +tijdstamp 2023xxxxxxxxxxx
  -ORDRSP wordt neergezet in map: Q:\pennink\outbox\EDIFC en opgepakt door de FTP server.
  -Nadat bericht is opgepakt door FTP server komt er een kopie in: Q:\pennink\Fcloud\ARCH
 • 3.b. ORDRSP (EXPORT, FP-8937)naar Fashion Cloud vanuit de salesapp of anderszins (maar niet via Fashion Cloud)
  Handleiding/ routing volgt
  https://softwearconnect.atlassian.net/wiki/spaces/SIKB/pages/403636231/Wholesale-+Retail+EDI


  4. DESADV (EXPORT,FP-8806) 
  Handleiding Fashion Cloud:  https://fashioncloud.notion.site/Fashion-Cloud-Despatch-report-f28541ecff2f48329de8978ebd2f99b6
  Algemeen: Er wordt automatisch een Pakbon echter indien er gekozen is voor Loopbon fase (algemene switch: glLoopbon/T) 
  Prijs: is de verkoopprijs zoals bekend bij betreffende klant (incl afgesproken korting) Houdt rekening met de korting regel van de betreffende debiteur
  -Leverancier/omzetgroep AUTOGENEDI /fc (=> Fashion cloud.)
  -Inrichting POSTSERV:=DoTime( swdir+ 'tools\_modules\_ediprvk', .T. ) ( liever direct onder ; =DoTime( swdir+ 'tools\_modules\_ediprvk'))

  Berichten komen in: xxx/outbox/EDIFC en worden gekopierd door FTP script naar XXX/Fcloud/ARC

-OMzetgroep AUTOGENEDI /fc (=> Fashion cloud.)
-Inrichting POSTSERV:=DoTime( swdir+ 'tools\_modules\_ediprvk', .T. ) ( liever direct onder ; =DoTime( swdir+ 'tools\_modules\_ediprvk'))
-Inrichting POSTSERV:=DoTime( swdir+ 'tools\_modules\_ediprvk', .T. ) ( liever direct onder ; =DoTime( swdir+ 'tools\_modules\_ediprvk'))

Berichten komen in: xxx/outbox/EDIFC en worden gekopierd door FTP script naar XXX/Fcloud/ARCH