Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Table of Contents


De huidige kasopmaak zal komen te vervallen en zal worden geüpdatet naar de kasopmaak nieuwe stijl (EOS). Een aantal klanten draaien al op deze kasopmaak.

Met de nieuwe kasopmaak zijn er een aantal dingen veranderd. Op deze pagina worden de wijzigingen en de algemene werkwijze toegelicht. Nu al over naar deze versie van de kasopmaak of heeft u vragen? Mail naar help@softwear.nl

Overstappen? Wat is er anders?

...