Kasopmaak aan de kassa nieuwe stijl (EOS)


Wat is er anders?

 1. Kasopmaak is nu een shift
  Dat betekent dat de kasopmaak net zo lang doorloopt totdat hij wordt opgemaakt. Een kasopmaak kan dus meerdere dagen omvatten. Ook kunnen er op 1 dag meerdere kasopmaken gedaan worden. Je kan de kassa dus gewoon opnieuw openen als er die dag al een kasopmaak gedaan is en daarna opnieuw een kasopmaak doen.
 2. Een kasopmaak kan niet meer ongedaan gemaakt worden
  Als een kas verkeerd of te vroeg is opgemaakt, zal dit gecorrigeerd moeten worden in de daarop volgende kasopmaak. Voor het bekijken van de dagomzet dus bij voorkeur het Dashboard gebruiken niet de kasopmaak opstarten.
 3. Kasverschil wordt nu automatisch berekend. Ook gaat dit nu over alle transacties (contant, elektronisch en overige betalingen) en niet uitsluitend over het contante geld in de kassalade.
 4. Afstorten. Indien er afgestort wordt, vul je dit in bij "Afstorten". Standaard staat deze op €. 0,- en staat al het getelde geld bij Eindsaldo.
 5. Rapportages zijn alleen te vinden via www.softwearconnect.com, zie ook onderaan deze pagina. Daar is het nu ook mogelijk om kasopmaakrapportage te draaien over een periode.
 6. Kasopmaak per account. De kasopmaak dient altijd per kassa-account opgemaakt te worden. 1 kasopmaak over meerdere kassa-accounts is niet meer mogelijk.


Hoe werkt de kasopmaak?

Bij het opmaken van de kasopmaak verschijnt de overzichtspagina.

Via de "i"-knop wordt meer informatie getoond over de samenstelling van het bedrag dat verschijnt. 

Wanneer dit correct is kan het af te storten bedrag ingegeven worden en klik  op "Opslaan". (Dit is het diskette teken rechts bovenaan)  


Kies nu voor Printen of Print en e-mail.

Wijzigingen aanbrengen

Klopt het niet en moet er een wijziging aangebracht worden, dan kan dat via het pennetje (rechts bovenaan) 

Op deze pagina kunnen een aantal velden aangepast worden. Dit zijn alleen de velden die daadwerkelijk gecontroleerd kunnen worden. 

Kassalade tellen

Om het geld in de kassalade te tellen is een handig telraam gecreëerd. 

De kassalade kan geopend worden (wanneer deze aan de bonprinter gekoppeld is) met de "open kassalade"-knop. Tel het munt- en papierengeld en voer de aantallen in. Automatisch wordt het "Saldo in kas"-veld aangepast. Eventueel verschil wordt in het Kasverschil-veld weergegeven.

Op zicht

Dit gaat alleen over transacties die vandaag Op zicht gezet zijn, niet op wat er teruggekomen is!

Instructiefilmpjes op YouTube

Bekijk ook deze instructiefilmpjes:

https://www.youtube.com/watch?v=qIq5ptf9Rwc
https://www.youtube.com/watch?v=DiQcvOXldmQ

Rapportages en App

Met deze (nieuwe) kasopmaak is het rapport Detail/financieel/dagboek/verkoop niet meer bruikbaar. Hij blijft nog wel aanwezig voor eventuele historische kasopmaken.
In www.softwearconnect.com zijn onder Dashboard twee nieuwe rapportages speciaal ontwikkeld: 

 1. Kasopmaak per dag
  Dit rapport geeft een overzicht over de gedane dagen met kasopmaak. 
 2. Kassabonnendagboek
  Dit rapport geeft een totaal overzicht van alle transacties. 

Tevens zijn onder Mijn Organisatie/Kasopmaak alle afzonderlijke kasopmaken te downloaden als PDF.

De oude App sluit ook niet meer aan bij de nieuwe kasopmaak. Maak dus gebruik van de nieuwe App:
WebApp www.softwearconnect.com