Checklist artikelen sales-appORDERSHOPCODE

Is de ordershopcode ingevuld onder de omzetgroep ordershopcode?
BARCODESStaan er barcodes op het artikel en kleur?
KLEURENStaan de kleuren op verkoopbaar?

Zijn er overdag aanpassingen gemaakt op artikelen? 

Via Beheer - Tools - Skufeed kan er een nieuw artikelbestand worden neergezet.

( na ongeveer een half uur moeten de artikelen zichtbaar zijn)

Na het draaien van de SKUfeed is het belangrijk om ook in de sales-app de artikeldata te vernieuwen.

Dit kan via > instellingen > verversen.