Aanpassing wijzig collectie-knop

Bij het aanroepen van de Wijzig Collectie-knop heb je nu 2 mogelijkheden: Kopiëren of Doorzetten.


Kopiëren

Hierbij maak je een nieuw artikel aan waarbij je alle stamgegevens (zoals maatbalk, prijzen, leverancier, omzetgroepen en evt. kleuren) van het artikel kopieert naar het nieuwe artikel zodat je dit niet meer hoeft in te voeren. Je krijgt de keuze of, en zo ja: welke, kleuren je wil mee kopiëren. Je kiest de collectie waarin het nieuwe artikel moet komen te staan en geeft dit nieuwe artikel het nieuwe artikelnummer. 


Doorzetten

Hierbij zet je het artikel door naar het nieuwe seizoen en de historie tot op dat moment blijft staan op het oude artikel die je dan wel moet hernoemen. De barcodes en de voorraad van de kleuren die je meeneemt naar het nieuwe artikel worden ook meegenomen. 

Als je een artikel doorzet, krijg je de vraag of, en zo ja: welke, kleuren je wil doorzetten. Vervolgens kies je in welk seizoen het artikel moeten worden doorgezet. En omdat elk artikelnummer uniek moet zijn, moet je het oude artikel hernoemen door er iets voor of achter te zetten.

Voorbeeld:
Artikel ABC staat in Zomer19 en deze wil je doorzetten naar Zomer20.

Tot nu toe is er het volgende gebeurd op het artikel:

Ontvangen: 10 stuks.
Verkocht: 7 stuks
Eindvoorraad: 3 stuks.

Tijdens het doorzetten zet je Z19 achter het oude artikelnummer en is de situatie als volgt:

Artikel ABCZ19 staat in Zomer 19

Ontvangen: 10 stuks.
Verkocht: 7 stuks
Voorraadmutaties: -3 stuks
Eindvoorraad: 0 stuks.

Artikel ABC staat in Zomer20

Ontvangen: 0 stuks.
Verkocht: 0 stuks
Voorraadmutaties: 3 stuks
Eindvoorraad: 3 stuks.

Omdat de barcodes ook zijn meeverhuisd zal bij een verkoop de voorraad van artikel ABC worden bijgewerkt.


Doorzetten van meerdere artikelen tegelijk.

Onder Detail/systeem/Wijzig collectie kan je voor een groot aantal artikel tegelijk de Doorzetfunctie gebruiken. Je krijgt geen vraag of je kleuren wil meenemen en alle kleuren zullen dus worden doorgezet.


Een uitgebreidere uitleg kan je hieronder vinden:

Functie "Wijzig collectie" (artikelen doorzetten of kopiëren naar andere (volgende) collectie)