Hulp bij webshop

FAQ 1 : Waarom is een artikel niet zichtbaar in de webshop?

Een artikel wordt pas zichtbaar in de webshop als het aan een aantal voorwaarden voldoet.

Loop deze één voor één door om er achter te komen aan welke voorwaarde niet wordt voldaan en pas dit dan aan.

Algemeen

 1. Is het artikel via de backoffice van Softwear aangemaakt?

  Is het artikel verkoopbaar?  Heeft het artikel een maatbalk? Is nodig.
  Heeft het artikel een kleurenbalk? Is nodig.
  Is er een prijs ingevuld? Is nodig.
  Is de kleur beschikbaar? In de kleurenbalk moet bij kolom Verkoop een T (true) staan om verkoopbaar te zijn 

   
   

  Voorraadshop: Heeft het artikel voorraad? Is nodig.
  Let op! Bij de inrichting van de webshop zijn de magazijnen gekozen die meetellen voor de voorraad van de webshop. Als er magazijnen bij zijn gekomen, kan het zo zijn dat dit nog niet is verwerkt in de webshopconfiguratie. Neem eventueel contact op met de servicedesk om dit te controleren.

  B2C-shop: is de barcode aanwezig?
  Is de omzetgroep artikelgroep of hoofdgroep ingevuld? Is nodig.
  Is de omzetgroep om aan te geven dat het artikel in de shop mag, gevuld? (vaak ordershopcode, webshop=ja of webart genaamd) Is nodig.
  Zijn er meer omzetgroepen die bij alle artikelen gevuld zijn maar bij het ontbrekende artikel niet? Zorg dan dat die omzetgroep ook een waarde krijgt. 
   

 2. Is de foto geüpload via de fotomanager?

  Heeft elke foto de naam van de artikelcode van het artikel? Is nodig.

  Bij gebruik van kleurblokjes: elke foto moet voorzien zijn van de artikelcode en de kleurcode, maar 1 foto (een kopie van een van de kleurenfoto's) dient als basis en heeft alleen de artikelcode nodig als naam. Is die foto aanwezig?

  Via het externe bureaublad kan via Verkenner de W-schijf opgeroepen worden. Hierin staan de afbeeldingen. Geen W-schijf? Vraag hem aan via de servicedesk: help@softwear.nl  

  Voor meer info: handleiding fotomanager.

   

 3. Is de Webshop Refresh uitgevoerd?

  Via menu Softwear - Beheer - (Web) - Webstock: Webshop Refresh uitvoeren. Daarna stap 4 doen, daarna pas de webshop opnieuw controleren op missende artikel.
  Let op! Het uitvoeren van de webshop refresh werkt alleen goed als er op dat moment niemand in de webshop zit. Zit er wel iemand in dan worden wijzigingen niet goed verwerkt of wordt het winkelmandje van de bezoeker geleegd. 4. Is de cache van de browser geleegd?

  Bij het bezoeken van een website, slaat de pc automatisch de pagina op. Bij een volgens bezoek gebruikt de pc dan de gegevens uit het cache, in plaats van alles opnieuw van internet te downloaden. 
  Om de pc te forceren toch alles opnieuw van internet te halen, moet de cache van de browser worden geleegd.
  Lees in de handleiding hoe dat moet.
  Hierna opnieuw internet opstarten en de webshop controleren.

Bij webshop-API (bijvoorbeeld Magento, Woocommerce, OpenCart, OSWS)

 1. Bestaat er een omzetgroep die webshop heet en waarbij de waarde ja kan zijn?
  De shopfeed is leidend voor welke artikelen op de website mogen verschijnen. Via deze omzetgroep kan dit aangegeven worden. Ontbreekt deze omzetgroep, maak deze dan aan en kijk in deze handleiding voor instructies: Artikelen in de webshop zetten.

 2. Is de omzetgroep webshop met waarde ja geactiveerd bij de filter condition articlegroups?
  Log in op http://www.softwear.nl/shopfeed/ en kijk of het filter aanwezig is. 3. In de shopfeed kan worden aangegeven dat alleen artikelen met voorraad getoond worden. Bij een voorordershop is dit vinkje niet handig. Zorg dat het dan uit staat. Ook kan dit vinkje uitstaan als het webshopplatform artikelen zonder voorraad nodig heeft. Overleg eventueel met de webbouwer.

 4. Overige instellingen kunnen er ook voor zorgen dat artikelen niet getoond worden in de webshop. Overleg met de webbouwer over de instellingen van de shopfeed. De handleiding van de Shopfeed.

 

 

Nog steeds geen artikel in de webshop?

Neem contact op met de helpdesk van Softwear.

 

FAQ 2 : Waarom kan de klant niet inloggen in de webshop?

Lukt inloggen in de webshop niet?
Dit kan meerdere oorzaken hebben:

 

 • e-mailadres waarmee ingelogd wordt, bestaat meerdere keren binnen de database.
  Elk e-mailadres mag maar 1 x voorkomen. Oplossen kan bijvoorbeeld door de omzetgroep web_login te gebruiken ipv het e-mailadres.
 • Wordt de goede url wel gebruikt?
  http://www.softwear.nl/order/demoshop/ doet bijvoorbeeld niks zonder de www: inloggen lukt dan niet.
 • Staat de debiteur misschien op hoofdvestiging in plaats van filiaal? Dan kan dat de oorzaak zijn.
   

FAQ 3 : Hoe krijg ik wijzigingen in Softwear zo snel mogelijk ook in de webshop zichtbaar?

nieuwe shopfeed

 • Voer backoffice de wijzigingen door in de artikelen, prijzen of voorraad van artikelen
 • Ga binnen Softwear naar Beheer - Tools- (web) - Webshop refresh en voer deze uit
 • Ga naar http://www.softwear.nl/shopfeed/ en log in
 • Klik op de knop "Create feed"
 • Na zo'n 20 minuten is het artikelbestand vernieuwd
 • Afhankelijk van de afspraken met en de instellingen van de webshop, moet het artikelbestand hier opnieuw ingelezen worden
 • Hierna komen alle wijzigingen uit Softwear ook in de webshop

 

oude shopfeed

 • Voer backoffice de wijzigingen door in de artikelen, prijzen of voorraad van artikelen
 • Ga binnen Softwear naar Beheer - Tools- (web) - Webshop refresh en voer deze uit
 • Ga nogmaals naar Beheer - Tools en activeer de tool die het artikelbestand opnieuw aanmaakt (vaak met het woord osws erin)
 • Wacht tot het artikelbestand is vernieuwd. Er verschijnt onderin het scherm een regel met de link naar het bestand.
 • Afhankelijk van de afspraken met en de instellingen van de webshop, moet het artikelbestand hier opnieuw ingelezen worden
 • Hierna komen alle wijzigingen uit Softwear ook in de webshop