Op zicht

De "op zicht" betaaloptie is een vreemde eend in de bijt en gaan we hier nader toelichten. 

Bij een op zicht wordt een artikel meegegeven aan een klant. Dit artikel blijft eigendom van de winkel en blijft zodoende staan op de balans. 

Er moet daarom altijd een klant geselecteerd worden om de op zicht te kunnen gebruiken.

Voorraad

De voorraad blijft zoals gezegd gelijk.

We hebben twee soorten voorraad. Actuele voorraad en plankvoorraad. 

Met op zicht wordt een deel van de voorraad als een reservering (pakbon) weggezet. Hierdoor is het artikel van de plankvoorraad af, maar is het nog wel in eigen beheer (actuele voorraad).

Webshop

Een webshop kijkt naar de plankvoorraad waardoor een op zicht meegegeven artikel niet per ongeluk ook in de webshop verkocht kan worden.

Oproepen "op zicht" aan de kassa

De op zicht artikelen en klanten kunnen opgeroepen worden aan de kassa door:

  • De bon te scannen
  • De klant op te zoeken, te selecteren en te kiezen voor het menu Bonnen.

Verander het Type in Alles of in Op zicht, vervolgens kan de juiste bon aangeklikt worden zodat deze op het kassascherm klaargezet wordt voor de betaling. De handeling kan zijn: verkoop, terugnemen door op 0 te zetten of opnieuw Op zicht zetten.
  • Staat er een afbeelding van een oog achter de klantnaam dan betekent dit dat deze klant nog zichtbonnen open heeft staan.

Afhandelen van "op zicht" aan de kassa

1. Op zicht afrekenen
Door de 
op zicht in de kassa aan te roepen, wordt de bon uit de reservering gehaald en weer als een normale bon teruggezet. Dit kan dan verder afgehandeld worden als een normale transactie. 

Dus als er een artikel gescand is en wordt geretourneerd, dan kan deze op 0 worden gezet (waarmee de voorraad dus gelijk blijft). 

Let op!!! Niet op -1

2. "Op zicht" weer opnieuw "op zicht" zetten
Wanneer de bon weer op op zicht gezet moet worden, kunnen deze artikelen op 1 blijven staan of op 0 worden gezet en eventueel nieuwe artikelen erbij gescand worden. De opzichtknop kan gebruikt worden om mee te geven.

3. Gedeeltelijk betalen en gedeeltelijk weer "op zicht" zetten
Wanneer een klant gedeeltelijk een artikel wil betalen en de andere artikel(en) op op zicht wil laten staan, activeer dan de op zicht. Zet het artikel dat betaald wordt op 0 en zet de overige weer op op zicht. Om af te rekenen moet het artikel gescand worden en verder afgehandeld worden als een normale transacties. 

Een op zicht mag nooit in de buffer (via knop Nieuw) gezet worden. De op zicht wordt dan teniet gedaan en zal uit zicht gaan verdwijnen!


Alle op-zichtartikelen komen terug

 

Komen alle artikelen die op de Op-zichtbon staan terug? De bon vervalt dus geheel?  

 

1) Haal de bon terug

 

2) zet de aantallen op 0

 

3) ga naar "betalen" en klikt "printen".

 

Artikelen staan weer netjes op voorraad. 


Overzichten

Om overzicht te houden op de openstaande opzichtbonnen hebben wij 2 overzichten gemaakt. 

  1. Zie de bonnen en klanten die een op zicht open hebben. 
  2. Zie de voorraadlijst op basis van de artikelen die op zicht staan.