Uitkeren en printen waardecheques o.b.v. gespaarde punten


Vanaf versie 1848 is het uitkeren van de spaarpunten aangepast en zijn er van het uitkeren van de spaarpunten en het printen van de waardecheques 2 aparte menu-opties gemaakt.

Vanaf versie 2035 kan bij het uitkeren ook direct een Uiterste Inleverdatum worden ingegeven. Dit is niet verplicht en deze keuze kan dus ook genegeerd worden.


  1. Uitkeren spaarpunten gebeurt via menu Detail - Klant - Overzichten - Uitkeren spaarpunten. Hier kan de selectie gemaakt worden van klanten waarvan de punten moeten worden uitgekeerd. Als de selectie klaar is, kies dan voor Ctrl + W en de spaarpunten worden direct uitgekeerd en de bonnummers worden aangemaakt. Er hoeft dus niet meer bevestigd te worden dat het printen is gelukt. Het uitkeren is dus direct doorgevoerd.
  2. Printen van de aangemaakte waardecheques gebeurt via menu Detail - Klant - Overzichten - Print gegenereerde waardecheques. Hier kan de datum gekozen worden waarop de waardecheques zijn gegenereerd. Vervolgens verschijnt er een selectiescherm in beeld met de Klantnaam, Plaats, Postcode, Land, Klantnummers, E-mail, het Cadeaubonnummer en de waarde van de nog openstaande bonnen met de gekozen datum van genereren. Selecteer daar de waardecheques die geprint moeten worden en kies dan voor Ctrl + W. Dan kan worden gekozen om de geselecteerde waardecheques te printen of de gegevens te exporteren.
  3. In het geval van een variabel bedrag per cheque, kan het voorkomen dat het bedrag op de cheque niet klopt met de uitgekeerde waarde. We hebben dit aangepast in de layout van de waardecheque, maar het kan geen kwaad om na het uitkeren te controleren of de geprinte waardes kloppen met de uitgekeerde waardes.


Aandachtspunten:

A. Voor het printen van de waardecheques kan helaas nog niet de standaard PDF-printer gebruikt worden als de bestandsgrootte te groot is (dus teveel pagina's). De oplossing hiervoor is:

-Log in via de browser: Inloggen backoffice via de webbrowser .

B. Bij het maken van een Excel-export staan sommige gegevens in een andere kolom dan voorheen. Let hierop bij het aanleveren van dit bestand bij een derde partij.

C. Bij het printen wordt altijd de huidige lay-out van de waardecheque genomen. Als een cheque wordt geprint met een genereerdatum van bijvoorbeeld een half jaar terug, dan kan niet de op dat moment geldende lay-out opgeroepen worden. Dit is vooral belangrijk voor klanten die elke keer voor het uitkeren de tekst aanpassen.