Koppeling HIS - Softwear

Inleiding


Voor het uiterlijk van pakbonnen en de instructie hoe uit te leveren kunnen op artikel en debiteur een aantal instellingen gemaakt worden.
Vervolgens moeten er bestanden verstuurd en ontvangen worden. De punten worden daarom besproken.


Standaardinstellingen op de debiteur die de koppeling mogelijk maken.


Er zijn een aantal omzetgroepen (OG) die aangemaakt en ingevuld moeten worden als de koppeling gewenst is.

OG→ pakboninstructie

Met deze omzetgroep kan een vrije tekst worden ingevuld die mee gaat in de export naar HIS. Deze opmerking wordt meegegeven op klantniveau.

OG→ prioriteit

Met deze omzetgroep kan de prioriteit meegeven worden zodat bepaald kan worden welke klanten er eerder uitgeleverd moeten (kunnen) worden.

OG→ printintrastat

Printinstrastat is een omzetgroep met de waardes JA/NEE en hiermee kan op klantniveau worden ingesteld of de intrastatcode meegegeven moet worden op de pakbonnen.

OG→ printverkoopprijs

Deze omzetgroep is om aan te geven of de klant de adviesverkoopprijs op de pakbon afgedrukt wil hebben.


 

Standaardinstelling voor artikelen voor de HIS-koppeling


Naast een omzetgroep is ook op het artikelinvoerscherm de statistiekcode in te vullen indien deze gebruikt moet worden voor informatie op pakbonnen.

OG → 0 kwaliteit

Met deze omzetgroep kan de kwaliteit op de pakbon worden afgedrukt.

Op het artikelinvoerscherm kan de CBS-code worden ingevuld.
De CBS-code kan nodig zijn om artikelen buiten de EU te kunnen exporteren.

Versturen van gegevens naar HIS

  • Artikelgegevens versturen.


Artikelgegevens versturen naar HIS zal met een tool gebeuren.
Met deze tool kan 1 collectie of een gedeelte daarvan verstuurd worden naar HIS.

Via menu Beheer - Tools - HIS exportartikelen.
Kies de HIS:Kies de collectie.


 
Kies bij de artikelen alleen de artikelen met barcodes. Alleen deze artikelen zullen door worden gegeven aan HIS.Gebruik toetscombinatie Ctrl + W om deze selectie te gebruiken

 
 

Kies de exportdirectory. Deze wordt door HIS bepaald en doorgeven aan de gebruiker. 
S:\outbox___________Vervolgens wordt het bestand gegenereerd.


 
Na het genereren krijg je na een succesvolle generatie het volgende scherm.
Als er niet succesvol genereert wordt dan zal er naast een melding ook een default op JA zetten
 


Het versturen van een batch naar HIS


Bij het versturen van een batch moeten de pakbonnen klaar staan om uit te printen.
Het is dan niet meer mogelijk artikelen later toe te voegen.
Bij het printen van de pakbonnen worden de pakbonnen die geselecteerd worden vervolgens in twee bestanden naar HIS verstuurd.
Deze vraag zal altijd bij het printen van pakbonnen gesteld worden en zal alleen geselecteerd worden als er pakbonnen naar HIS verstuurd moeten worden.
Op het moment dat de pakbonnen geselecteerd zijn dan zal het volgende scherm verschijnen:Geef hier de (door HIS) opgegeven directory door.
De bestanden worden nu naar HIS verstuurd. Het kan 10 minuten duren voordat de bestanden verstuurd zijn. 

Ontvangen van terugmelding van HIS


Nadat HIS de batch heeft ontvangen zullen zij de verwerking versturen in een bestand naar e-mailadres klantnaam.asp@softwear.nl.

De import wordt mogelijk gemaakt door een tool
 die kan worden gevonden via menu Beheer - Tools - HIS terugmelding pakbon

Deze tool zal alle pakbonnen corrigeren en voorzien van een expediteur → HISIMPORT.
Nadat de tool is gedraaid kan een bestand worden bekeken die de benodigde info en eventuele foutmeldingen laat zien. Deze bestanden worden tot 10 imports per gebruiker bewaard zodat er 10 imports terug kunnen worden gekeken.
De bestanden worden gevonden onder s:\users\NAAM GEBRUIKER\histrug.htX
Nadat de tool gedraaid is kunnen de pakbonnen worden teruggemeld via de normale weg.
Het enige wat nu wel verplicht is, is dat er een selectie gemaakt moet worden op de expediteur HISIMPORT. Hierdoor zullen alle pakbonnen die door HIS zijn teruggemeld ook tot factuur verheven kunnen worden.


Opmerkingen bij terugmeldtool

  • Als de gebruiker van de HIS-koppeling 1 artikel op meerdere regels op een pakbon zet dan zal HIS deze samenvoegen en de tool voor het terugmelden dit weer ontleden. De opmerking op regelniveau zal verloren gaan, de prijsinformatie niet!!
  • Van alle pakbonnen die door HIS zijn teruggemeld zullen alle regels die niet door HIS zijn teruggegeven worden verwijderd van de pakbon.