Kasopmaak backoffice

Kas opmaken

Is het niet gelukt de dagafsluiting via de kassa te doen, dan kan het ook via de backoffice.


Ga daarna naar menu Detail - Financieel -  Dagboeken - Verkoop.
Kies de datum van de dag die afgesloten gaat worden.
Het volgende scherm verschijnt:

Voer nu het kasgeld in. Dit is niet verplicht. De linkerkant is enkel een hulpmiddel. Wat aan de rechterkant wordt ingevoerd, wordt opgeslagen door Softwear.
Links onderaan het telraam staat het bedrag dat er in de kas aan contant geld zou moeten zitten volgens Softwear.


Rechts van het telraam staat het bedrag wat er daadwerkelijk in zit.


Als dit afwijkt, geeft Softwear dit links onderin aan. Dit is volgens Softwear het kasverschil.

Ga nu verder met het controleren van de gegevens aan de rechterkant. Controleer of het pinbedrag klopt met het bedrag op de pinstrook. Dit kan namelijk afwijken omdat de kassa niet gekoppeld staat aan de pin. Mocht het zo zijn dat er bv. 20,- is aangeslagen op pin, maar dit contant betaald is, dan moet dit bij pin en contant gecorrigeerd worden.
(Het bedrag wat er volgens Softwear in staat kan altijd worden opgezocht in de BackOffice)
Controleer ook of de bedragen kloppen bij Tegoedbon, Creditcard, Kadobon in en Op rekening.
Bij Contant staat het bedrag dat er aan contanten is binnen gekomen op deze dag. Dus het contant geld min het beginsaldo, min het wisselgeld, plus of min het kasverschil.
Het wisselgeld staat voor de contanten die binnenkomen of er uit gaan.
Vul nu het kasverschil in. Dit is belangrijk, omdat deze invloed heeft op het af te storten bedrag. Is er namelijk 1,- euro teveel in kas dan moet er ook 1,- euro meer afgestort worden, of 1,- euro meer bij het eindsaldo worden genoteerd. Andersom geldt hetzelfde.
Vul nu het eindsaldo in. Hier vult u het bedrag in wat er daadwerkelijk in de kassa blijft zitten. Dus het bedrag waar u de volgende dag weer mee begint.
Het resterende bedrag dat uit de kassa gaat moet dus corresponderen met het bedrag dat bij afstorten staat.
Bij het voorbeeld van de volgende afbeelding blijft er dus 217.05 euro in de kas zitten. Dit is dan de volgende dag het beginsaldo.

Let op!!!  dit is alleen de eerste keer dat de kas opmaakt wordt:
Het beginsaldo staat de eerste keer op 0,- euro. Dit bedrag is de eerste keer niet te wijzigen. Er is dus de eerste keer een positief kasverschil van het bedrag waar de dag mee begonnen is. Als de eerste keer het eindsaldo ingevuld wordt, is dit de volgende dag het beginsaldo.

Klik op OK. Nu wordt er gevraagd of de veranderingen bewaard kunnen blijven.
Kies Ja voor bewaren en Nee om terug te gaan naar de kassa.

Veranderingen bewaren? Kies Ja.

De kas is nu afgesloten.

 

Als de gegevens meteen verwerkt moeten worden en zichtbaar in de kassa, dan moet de cache van de browser van de kassa geleegd worden. (waarschijnlijk Google Chrome)
Hier staat uitgelegd hoe dat moet.