Menu MIS

Handboek

Menu-item MIS

 

In het M(anagement) I(nformatie) S(ysteem) kunnen de volgende rapporten samengesteld worden:

 • Verkopen per:
  dag
  week
  maand
  jaar
  verkoper
  filiaal per week
  filiaal per uur
 • Verkoopstatus
 • Verkoopstatus per kleur
 • Verkoopstatus per filiaal
 • Verkopen per maat:
  per artikel
  per artikel/per kleur
  per bijkleur/artikel
 • Gemiddelde restprijs
   
 • Verkopen per bon
 • Inkopen per maat:
  per artikel
  per artikel/per kleur
  per bijkleur/artikel
 • Voorraadhistorie:
  beknopt
  uitgebreid
 • Voorraad per maat:
  per artikel
  per artikel/per kleur
  per bijkleur/artikel
 • Artikelstatus
 • Artikelstatus per kleur
 • Artikelstatus per filiaal 

Met de rapporten verkopen per dag, verkopen per week, verkopen per maand, verkopen per jaar, verkopen per verkoper, verkopen per filiaal per week en verkopen per filiaal per uur kunnen eenvoudig de omzetontwikkelingen in beeld worden gebracht.

Met de rapporten verkoopstatus en artikelstatus worden artikelen van bestelling tot voorraad in beeld gebracht.

Met het rapport gemiddelde restprijs kan per artikel bekeken worden hoeveel er afgeprijsd kan worden om toch een bepaalde calculatie over te houden.

Met de voorraadhistorie is het mogelijk onduidelijkheden in het voorraadverleden op te sporen.

De overzichten werken steeds op dezelfde wijze.
Indien de overzichten vanaf of over een periode gaan kunnen de volgende schermen verschijnen.

Vanaf welke datum het overzicht moet beginnen:


Over welke periode het overzicht moet gaan:


Over welke collectie het overzicht moet gaan, kan middels de optie Selecteren worden gedaan.
Bij de meerderefilialenmodule zal eerst nog gevraagd worden voor welke filiaal of welke filialen gekozen dient te worden.

In een artikelmeerkeuzescherm kunnen die artikelen gekozen worden die in het overzicht opgenomen moeten worden. Met dit scherm verschijnt ook het selectiemenu en het groepeermenu in de menubalk.
In het selectiemenu staan opties om één, alle of geen van de artikelen in het scherm te kiezen. Een gekozen artikel wordt gemarkeerd met een #-teken. Met de opties Toevoegen en Beperken kunnen geavanceerde selecties gemaakt worden.
In het groepeermenu staan opties om artikelen te tonen per groep, bijvoorbeeld per leverancier of per omzetgroep.
Op de rapporten verkopen per dagverkopen per weekverkopen per maandverkopen per jaar en verkopen per verkoper worden de volgende gegevens afgedrukt:

 • Naam groepering: indien het rapport op een bepaalde manier is gegroepeerd, zal de naam van de gekozen groepering worden afgedrukt, bijvoorbeeld de naam van de leverancier
 • Artikel: de code van het artikel
 • Omschrijving: de omschrijving van het artikel
 • Verk. prijs: de verkoopprijs van het artikel inclusief btw
 • Ink. prijs: de inkoopprijs van het artikel exclusief btw
 • Datum: de gekozen begindatum van het overzicht plus de volgende vier opvolgende perioden
 • Verkocht: het aantal stuks verkocht in deze periode
 • Omzet: de gerealiseerde omzet van het aantal verkochte stuks, inclusief btw
 • Uit voorraad te verkopen perioden:
  1.Voorraad: het aantal nog op voorraad zijnde stuks van dit artikel.
  2.Verkoop perioden: het gemiddeld aantal perioden dat er nog voorraad is, indien de uit voorraad te verkopen stuks hetzelfde verkoopverloop hebben als de al verkochte stuks.

Voorbeeld

Beginvoorraad = 45

 

 

 

 

Periode

Verkochte aantal stuks

Eindvoorraad

1

8

37

2

5

32

3

2

30

4

1

29

5

6

23

 

 

 

Totaal

22

 


          Berekening verkoop perioden: 22 stuks gedeeld door 5 perioden, geeft gemiddeld 4,4 verkochte stuks per periode. Indien er gemiddeld dus 4,4 stuk per periode verkocht worden en de restvoorraad is 23, dan is er nog voorraad voor 5,2 perioden.

          3.Omloop: de omloopsnelheid van het artikel. De berekening luidt als volgt: totaal aantal stuks verkocht over de 5 perioden, gedeeld door de 5 perioden, gedeeld door de eindvoorraad.In bovengenoemd voorbeeld zou de uitkomst zijn: 22 gedeeld door 5, geeft gemiddeld 4,4 verkochte stuks per periode. Dit wordt gedeeld door de restvoorraad van 23 stuks, geeft een omloopsnelheid van dit artikel van 0,2.

 

Op het verkoopstatus rapport worden de volgende gegevens afgedrukt:

 • Naam groepering: indien het rapport op een bepaalde manier is gegroepeerd, zal de naam van de gekozen groepering worden afgedrukt, bijvoorbeeld de naam van de leverancier
 • Artikel: de code van het artikel
 • Omschrijving: de omschrijving van het artikel
 • Kleur: de kleur (alleen bij verkoopstatus per kleur)
 • Marge incl./excl. btw: de marge op het artikel inclusief of exclusief de btw zoals opgegeven via menu Systeem - Instellingen. De berekening luidt als volgt: verkoopprijs van het artikel verminderd met de inkoopprijs van het artikel gedeeld door de verkoopprijs van het artikel
 • Beginvoorraad stuks: het aantal op voorraad zijnde stuks van het artikel op de gekozen begindatum voor het rapport
 • Beginvoorraad euro's (= excl. btw): het aantal op voorraad zijnde stuks van het artikel op de gekozen begindatum voor het rapport vermenigvuldigd met de inkoopprijs
 • Binnen stuks: het aantal binnengemelde stuks van het artikel over de gekozen periode
 • Binnen euro's (= excl. btw): het aantal binnengemelde stuks van het artikel over de gekozen periode vermenigvuldigd met de inkoopprijs
 • Verkochte stuks: het aantal verkochte stuks van het artikel
 • Verkocht in euro's (= incl. btw): het aantal verkochte stuks van het artikel vermenigvuldigd met de verkoopprijs
 • Verkocht % verkocht: aantal stuks verkocht gedeeld door het aantal binnengemelde stuks
 • Verkocht marge verkoop: de marge van de verkochte artikelen. De berekening is als volgt: verkocht in euro's verminderd met [verkochte stuks * inkoopprijs] gedeeld door verkocht in euro's
 • Verkochte marge voorraad: de marge op de artikelen als bij de reeds verkochte aantallen wordt opgeteld bij de op voorraad zijnde aantallen ervan uitgaande dat de op voorraad zijnde aantallen worden verkocht tegen inkoopprijs. Deze marge zal laag beginnen en in het verloop van het verkoopseizoen toenemen.De berekening is als volgt: verkocht in euro's + aantal stuks voorraad * inkoopprijs (excl. btw) verminderd met [binnen euro's] gedeeld door [verkocht in euro's + aantal stuks voorraad * inkoopprijs (excl. btw)]
 • Mutaties stuks: het aantal gemuteerde stuks van het artikel
 • Mutaties euro's (= excl. btw): het aantal binnengemelde stuks van het artikel vermenigvuldigd met de inkoopprijs
 • Voorraad stuks: het aantal op voorraad zijnde stuks van het artikel
 • Voorraad euro's (= excl. btw): het aantal op voorraad zijnde stuks van het artikel vermenigvuldigd met de VVP
 • Omzetsnelheid
 • Rentabiliteit

 

Bij het rapport gemiddelde restprijs wordt eerst de vraag gesteld met welke calculatie er gerekend moet worden. De volgende gegevens worden afgedrukt:

 • Naam groepering: indien het rapport op een bepaalde manier is gegroepeerd, zal de naam van de gekozen groepering worden afgedrukt, bijvoorbeeld de naam van de leverancier
 • Artikel: de code van het artikel
 • Omschrijving: de omschrijving van het artikel
 • Marge incl./excl. btw: de marge op het artikel inclusief of exclusief de btw zoals opgegeven via menu Systeem - Instellingen. De berekening luidt als volgt: verkoopprijs van het artikel verminderd met de inkoopprijs van het artikel gedeeld door de verkoopprijs van het artikel
 • Binnen stuks: het aantal binnengemelde stuks van het artikel
 • Binnen euro's (= excl. btw): het aantal binnengemelde stuks van het artikel vermenigvuldigd met de inkoopprijs
 • Verkochte stuks: het aantal verkochte stuks van het artikel
 • Verkocht in euro's (= incl. btw): het aantal verkochte stuks van het artikel vermenigvuldigd met de verkoopprijs
 • Verkocht % verkocht: aantal stuks verkocht gedeeld door het aantal binnengemelde stuks
 • Verkocht marge verkoop: de marge van de verkochte artikelen. De berekening is als volgt: verkocht in euro's verminderd met [verkochte stuks * inkoopprijs] gedeeld door verkocht in euro's
 • Verkochte marge voorraad: de marge op de artikelen als bij de reeds verkochte aantallen wordt opgeteld bij de op voorraad zijnde aantallen ervan uitgaande dat de op voorraad zijnde aantallen worden verkocht tegen inkoopprijs. Deze marge zal laag beginnen en in het verloop van het verkoopseizoen toenemen.De berekening is als volgt: verkocht in euro's + aantal stuks voorraad * inkoopprijs (excl. btw) verminderd met verkocht in euro's gedeeld door [verkocht in euro's (excl. btw) + aantal stuks voorraad * inkoopprijs (excl. btw)].
 • Voorraad stuks: het aantal op voorraad zijnde stuks van het artikel
 • Voorraad euro's (= excl. btw): het aantal op voorraad zijnde stuks van het artikel vermenigvuldigd met de inkoopprijs
 • Bedrag calculatie: de te realiseren omzet om de ingetoetste calculatie te behalen. De berekening is als volgt: [binnen in euro's] vermenigvuldigd met de calculatie
 • Bedrag nog te verkopen: de nog te realiseren omzet om de gecalculeerde omzet te behalen.De berekening is als volgt: [bedrag calculatie] minus [verkocht inclusief btw in euro's]
 • Gemiddelde inkoopprijs: de inkoopprijs van het artikel
 • Gemiddelde verkoopprijs: de gemiddeld gerealiseerde verkoopprijs van het artikel
 • Gemiddelde restprijs: de gemiddelde verkoopprijs waarvoor het artikel vanaf nu verkocht moet worden om toch de opgegeven calculatie te behalen

 

Op het overzicht voorraadhistorie beknopt worden de volgende gegevens afgedrukt:

 • Artikel: de code van het artikel
 • Omschrijving: de omschrijving van het artikel
 • Binnen: het aantal binnengemelde stuks van het artikel
 • Verkocht: het aantal verkochte stuks van het artikel
 • Transit: het aantal artikelen waar een transit van is gemaakt
 • Mutaties: het aantal gemuteerde stuks van het artikel
 • Voorraad: het aantal op voorraad zijnde stuks van het artikel

Op het overzicht voorraadhistorie uitgebreid worden de volgende gegevens afgedrukt:

 • Gebruiker: de gebruiker die de transactie heeft verricht
 • Kleur: de kleur van het artikel
 • Datum: de datum waarop de transactie heeft plaatsgevonden
 • Tijdstip: het tijdstip waarop de transactie heeft plaatsgevonden
 • Prijs: de prijs van het artikel
 • Betreft: de soort transactie die heeft plaatsgevonden
 • Filiaal: het filiaal waarop de transactie heeft plaatsgevonden
 • Maatbalk: de maatbalk van het artikel
 • Stuks: de gemuteerde stuks door de transactie per kleur per maat
 • Totaal: de gemuteerde stuks door de transactie per transactie
 • Actuele restvoorraad: de op voorraad zijnde stuks van dit artikel per kleur per maat

Bij de rapporten per maat wordt gebruik gemaakt van de via menu Detail - Artikel - Maatgroepen gedefinieerde maatgroepen. Zo kunnen verschillende maten van verschillende maatbalken bij elkaar worden opgeteld. Indien geen maatgroepen zijn gedefinieerd worden alleen de maten van de individuele maatbalken bij elkaar opgeteld.
Op de overzichten per maat worden de volgende gegevens afgedrukt:

 • Artikel: de code van het artikel
 • Omschrijving: de omschrijving van het artikel
 • Kleur/bijkleur c.q. cup c.q. lengte: de kleur/bijkleur c.q. cup c.q. lengte van het artikel, indien gekozen voor per maat/artikel/kleur of per bijkleur c.q. cup c.q. lengte per artikel
 • Maten: de maten van de maatbalk van het artikel
 • Stuks: het aantal stuks van het artikel
 • Totaal: het totaal aantal stuks van de artikelen die in de maatgroep vallen
 • Totaal generaal: het totaal aantal stuks van alle artikel die geselecteerd zijn

Op het rapport artikelstatus worden de volgende gegevens afgedrukt:

 • Naam groepering: indien het rapport op een bepaalde manier is gegroepeerd, zal de naam van de gekozen groepering worden afgedrukt, bijvoorbeeld de naam van de leverancier
 • Artikel: de code van het artikel
 • Omschrijving: de omschrijving van het artikel
 • Kleur: de kleur (alleen bij verkoopstatus per kleur)
 • Marge incl./excl.btw: de marge op het artikel inclusief of exclusief de btw zoals opgegeven via menu Systeem - Instellingen. De berekening luidt als volgt: verkoopprijs van het artikel verminderd met de inkoopprijs van het artikel gedeeld door de verkoopprijs van het artikel
 • Inkoop stuks: het aantal ingekochte stuks van het artikel
 • Inkoop euro's (= excl. btw): het aantal ingekochte stuks van het artikel op de vermenigvuldigd met de inkoopprijs
 • Binnen stuks: het aantal binnengemelde stuks van het artikel
 • Binnen euro's (= excl. btw): het aantal binnengemelde stuks van het artikel vermenigvuldigd met de inkoopprijs
 • Verkochte stuks: het aantal verkochte stuks van het artikel
 • Verkocht in euro's (= incl. btw): het aantal verkochte stuks van het artikel vermenigvuldigd met de verkoopprijs
 • Verkocht % verkocht: aantal stuks verkocht gedeeld door het aantal binnengemelde stuks
 • Verkocht marge verkoop: de marge van de verkochte artikelen. De berekening is als volgt: verkocht in euro's vermindert met [verkochte stuks * inkoopprijs] gedeeld door verkocht in euro's
 • Verkochte marge voorraad: de marge op de artikelen als bij de reeds verkochte aantallen wordt opgeteld bij de op voorraad zijnde aantallen ervan uitgaande dat de op voorraad zijnde aantallen worden verkocht tegen inkoopprijs. Deze marge zal laag beginnen en in het verloop van het verkoopseizoen toenemen.De berekening is als volgt: verkocht in euro's + aantal stuks voorraad * inkoopprijs (excl. btw) verminderd met [binnen euro's] gedeeld door [verkocht in euro's + aantal stuks voorraad * inkoopprijs (excl. btw)]
 • Mutaties stuks: het aantal gemuteerde stuks van het artikel
 • Mutaties euro's (= excl. btw): het aantal binnengemelde stuks van het artikel vermenigvuldigd met de inkoopprijs
 • Voorraad stuks: het aantal op voorraad zijnde stuks van het artikel
 • Voorraad euro's (= excl. btw): het aantal op voorraad zijnde stuks van het artikel vermenigvuldigd met de VVP
 • Omzetsnelheid
 • Rentabiliteit