Overzicht debiteuren met contactpersonen exporteren

Graag een lijst van de debiteuren met alle contactpersonen en hun gegevens? Dat kan.

Werkwijze:

 • Ga naar menu Softwear - Debiteur - Overzichten - Beknopt.

 • Maak een selectie of gebruik Alt + L om alles te selecteren. Gebruik vervolgens Ctrl + W om te bevestigen.
 • Kies Ja om door te gaan.

   
   
 • Kies de functie waarvan de contactpersonen getoond moeten worden (hoofdlettergevoelig)

   
   
 • De wijze van printen kan gekozen worden. Kies Export.

 • Kies de locatie voor het bestand. S:\klantnaam\OUTBOX\e-mailadresontvanger\

  De ontvanger moet in de map OUTBOX dus al een mapje hebben met zijn/haar e-mailadres.
   
 • Om te controleren of het gelukt is, kan de map S:\klantnaam\OUTBOX\e-mailadres\ geopend worden. Staat daar een bestand met de naam EXPORT dan is het goed gegaan.

 • Binnen 5 minuten moet het bestand in de mailbox van de ontvanger verschijnen, met daarin de contactpersonen van de klanten, met een bepaalde functie.

   

 

Functie/ contacttypen

Alle contactpersonen in Softwear, kunnen voorzien worden van een functie.
Deze functie kan erg handig zijn bij het oproepen van bepaalde overzichten.
Bovendien helpt dit het contact met de klant te onderhouden, omdat bekend is wie wat doet in het bedrijf.

Functies aanmaken

Standaard staan er al 4 functies/contacttypen in Softwear:

 • eigenaar/eigenaresse
 • inkoop
 • mailing
 • verkoop

Door middel van toetscombinatie Alt + Insert kunnen hier meer contacttypen aan worden toegevoegd. Hierbij valt te denken aan helpdesk, ICT, marketing, logistiek, financieel enzovoort

Functie toewijzen

Om aan een contactpersoon een functie toe te wijzen, kan gegaan worden naar de debiteurenkaart.
Klik in de debiteurenkaart op Contactpers

De beschikbare contactpersonen worden getoond.
Vul bij kolom Functie de gewenste functie in. 

Met Ctrl + W kan het opgeslagen worden.