Directe kortingen

Op de kassa kan tijdens een transactie direct een korting worden gegeven aan een artikel, een geselecteerde groep artikelen of de hele transactie door een geautoriseerde gebruiker.
De betreffende kortingen zijn: vaste korting op artikel, een percentage korting op artikel, vaste korting op de bon, percentage korting op de bon, artikelbedrag wijzigen, x stuks voor y stuks en setprijs aan / uit.

Vaste korting op artikel

Een artikel kan bij het afrekenen een vast bedrag als korting krijgen.
Bijvoorbeeld een artikel dat 75,95 euro kost krijgt 8,00 euro korting. Dit artikel zal daarna 67,95 euro kosten. Als het aantal artikelen x is, zal dat artikel x keer korting krijgen. Dit artikel is niet meer beschikbaar voor de actiekorting.

Percentage korting op artikel

Een artikel kan een percentage korting bij het afrekenen krijgen. 
Bijvoorbeeld een artikel dat 75,95 euro kost kan 5 procent korting (dat is 3,80 euro) krijgen. Dit artikel zal daarna 72,15 euro kosten. Als het aantal artikelen x is, zal dat artikel x keer korting krijgen. 
Dit artikel is niet meer beschikbaar voor de actiekorting.

Vaste korting op de bon

Een bon kan een vast bedrag als korting krijgen. 
Bijvoorbeeld een transactie met een totaalbedrag van 216,45 euro krijgt  20,00 euro korting. Het totaalbedrag zal daarna 196,45 euro's bedragen. Deze totaalkorting wordt daarna verdeeld over alle artikelen op de bon, afhankelijk van het individuele bedrag per artikel. In dit geval krijgt elk artikel een korting van 9,24 (20/216, 45 * 100) percent, als deze bon twee artikelen van 75,95 en 140,50 euro heeft. Het artikel van 75,95 euro krijgt 7,02 euro korting en het artikel van 140,50 krijgt 12,98 euro korting. Dat bij elkaar komt op het totaal van 20,00 euro korting. 
Deze artikelen zijn niet meer beschikbaar voor de actiekorting.

Percentage korting op de bon

Een bon kan kan een percentage van het totaalbedrag als korting krijgen. 
Bijvoorbeeld een bon met een totaalbedrag van 216,45 euro kan 15,00 procent korting (dat is 32,47 euro) krijgen. Het totaalbedrag zal daarna 183,98 euro bedragen. Deze totaalkorting wordt daarna verdeeld over alle artikelen op de bon, afhankelijk van het individuele bedrag per artikel. In dit geval krijgt elk artikel een korting van 15,00 procent, als deze bon twee artikelen van 75,95 en 140,50 euro heeft. Het artikel van 75,95 euro krijgt 11,39 euro korting en het artikel van 140,50 euro krijg 21,08 euro korting. Dat bij elkaar komt op het totaal van 32,47 euro korting. 
Deze artikelen zijn niet meer beschikbaar voor de actiekorting.

Artikelbedrag wijzigen

Het bedrag van een artikel kan worden gewijzigd. 
Bijvoorbeeld een artikel met een bedrag van 75,95 euro kan worden gewijzigd naar 70,00 euro. Zo krijg dit artikel een korting van 5,95 euro. Indien het aantal van dit artikel x is, dan zal 5,95 euro keer x worden afgetrokken van het totale bedrag van deze x artikelen. 
Het kan ook gebeuren dat het bedrag verandert van bijvoorbeeld 75,95 euro naar 99,95 euro. Dat voegt een bedrag van 24,00 euro aan de bedrag van dit artikel toe. In dit geval wordt er geen korting aan dit artikel gegeven maar wordt de prijs van het artikel verhoogd. Er zal geen sprake van korting zijn. 
Dit artikel is niet meer beschikbaar voor de actiekorting.

X stuks voor y stuks

Deze kortingsregel staat bekend als x halen y betalen
Bijvoorbeeld, twee halen één betalen. Het artikel dat vrijgegeven wordt is de goedkoopste van het selectie artikelen. Bijvoorbeeld een artikel van 75,95 euro en een andere artikel van 140,50 euro. Het artikel van 75,95 euro wordt vrijgegeven omdat dit de goedkoopste van de twee is. Daarna is het totaalbedrag van beide artikelen 140,50 euro. De 75,95 euro korting wordt over beide artikelen verdeeld. In dit geval krijgt elk artikel een korting van 32,10 (75,95 / 216,45 * 100) procent. Het artikel van 75,95 euro krijgt 26,65 euro korting en het artikel van 140,50 krijgt 49,30 euro korting. Dat bij elkaar komt tot het totaal van 75,95 euro korting. 
Deze artikelen zijn niet meer beschikbaar voor de actiekorting.

Setprijs aan / uit

Deze type korting is vergelijkbaar met een vaste korting op de bon en artikelbedrag wijzigen, maar alleen gedeeltelijk aan een geselecteerde groep artikelen. 
Eerst de setprijs-aan-knop activeren. Daarna worden de artikelen gescand, waarna de setprijs-uit-knop moet worden geactiveerd. Het totaalbedrag van deze gescande artikelen wordt weergegeven. Dit subtotaalbedrag kan worden gewijzigd in een nieuw subtotaalbedrag. Bijvoorbeeld: als de setprijs aan staat en de volgende artikelen worden gescand: 45,95 euro, 75,95 euro en 99,45 euro, dan zal de setprijs een totaalbedrag van 221,35 euro weergeven. Dit bedrag kan worden gewijzigd in bijvoorbeeld 200,00 euro. Dit geeft een totale korting van 21,35 euro op de net gescande artikelen. Deze totale korting wordt verdeeld over elk artikel van deze set artikelen. In dit geval krijgt elk artikel een korting van 9,65 (21.35/221, 35 * 100) procent. Het artikel van 45,95 euro krijgt 4,43 euro korting, het artikel van 75,95 euro krijgt 7,33 euro korting en het artikel van 99,45 euro krijgt 9,59 euro korting. Dat bij elkaar komt tot het totaal van 21,35 euro korting. 
Deze artikelen zijn niet meer beschikbaar voor de actiekorting.