Aanpassen aanvraagformulier klantenkaart

 

N.a.v. de AVG-wetgeving kan het handig zijn om het klantenkaartaanvraagformulier aan te passen. Hier wordt uitgelegd hoe dat gaat.

Lukt dit niet, dan kunnen wij dit doen op basis van nacalculatie gebaseerd op het uurtarief van €. 100,- met een minimum van €. 25,--

Stuur dan een e-mail naar help@softwear.nl met daarin duidelijk vermeld welke aanpassingen gedaan moeten worden.

 

  • Het rapport aanpassen gebeurt in de backoffice. Open die.
  • Controleer eerst via menu Start -printers en faxapparaten of de PDF-converter (of een andere A4-printer) op standaardprinter staat.
  • Ga vervolgens naar menu Detail - Systeem - Rapport Layout en selecteer dan het rapport Debiteuren aanvraag.
  • Klik vervolgens bovenin op Edit en dan Rapport wijzigen.
    Onderstaand rapport verschijnt (kan per installatie verschillen).

 

Via de volgende knoppen kunnen wijzigingen worden doorgevoerd in de lay-out:

     
Hiermee kan bestaande tekst gewijzigd worden of nieuwe tekst worden toegevoegd.
.
.
   
Hiermee kunnen lijnen, vierkanten en andere vormen worden toegevoegd. Moeten bestaande lijnen of figuren aangepast worden, klik dan met de muis op de desbetreffende lijn/figuur.
.
.


Als een tekstvak geselecteerd is, kan via het menu Object het lettertype en de uitlijning worden aangepast.
.

Opslaan of annuleren?


Als de gewijzigde lay-out moet worden opgeslagen, verlaat dan het scherm met toetscombinatie Ctrl + W.
Als het scherm wordt verlaten met Escape, verschijnt de vraag "Discard changes" (wijzigingen ongedaan maken).
Kies voor Ja als het rapport ongewijzigd moet blijven.
Kies voor Nee om terug te gaan naar de lay-out.