Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Datakoppeling (Web-API)

Table of Contents
minLevel2


Wat houdt deze koppeling precies in?

  1. Alle gegevens die in Softwear staan kunnen in principe in de webshop getoond worden. Het is dan ook raadzaam om alle mogelijke informatie in Softwear te plaatsen.
  2. De foto's voor op de webshop kunnen niet uit Softwear worden gehaald maar staan bij de webshopbouwer of in het webshopplatform.
  3. De datafeed (bundeltje informatie met artikelinformatie die de webshop nodig heeft vanuit Softwear) wordt automatisch eens per 24 uur klaar gezet. De datafeed wordt dan door de webbouwer opgehaald en in de webshop "geladen".
    Er is een optie om de datafeed tussentijds te verversen; vergeet niet het bestand dan ook door te sluizen naar de webshop. Uiteraard staat alleen die informatie in de datafeed die nodig is voor de webshop, niet meer.
  4. Het is een live koppeling: het opvragen van de huidige voorraad en inschieten van de orders gebeurt direct, zonder vertraging, met behulp van de API. Dit geldt ook voor eventuele klantinformatie (puntentegoed, aankoophistorie).

De datafeed

Onderstaande informatie kan in de datafeed worden opgenomen, mits de informatie beschikbaar is binnen Softwear (backoffice).
Neem alles in overweging zodat een goed beeld van de webshop kan worden gevormd.

...

Nieuwsbrieven kunnen niet vanuit Softwear worden verstuurd. Vaak heeft de webshopbouwer hier een module voor. Vanuit Softwear kan wel eventueel een export als csv-/excel-bestand gemaakt worden.
Softwear werkt ook samen met een partner die gekoppeld is aan Softwear, zodat het versturen van nieuwsbrieven eenvoudiger is. Voor meer informatie hierover kan contact worden opgenomen met sales@softwear.nl.

De API

Alleen artikelbestand, geen API?

...

Ook bij twijfel altijd even contact opnemen.

Prijzen


1.  € 25,- per maand    (Dagelijkse datafeed/artikelbestand)

...

  • € 350,- eenmalig set-up dagelijkse data feed (+ € 50,- set-up uurlijkse datafeed)
Miinto:  
* Set-up € 200 +  €25,- p.m. (Dagelijkse datafeed/artikelbestand)
 of 
* Set-up € 250 +  €50,- p.m. (Uurlijkse datafeed/artikelbestand)
Winkelstraat:
* Set-up € 250 +  €50,- p.m. (Uurlijkse datafeed/artikelbestand incl orders) 
Euretco: 
*Set-up € 350 + 50,- p.m. (Uurlijkse datafeed/artikelbestand) 

Andere webshopplatforms die succesvol gekoppeld zijn aan Softwear

WooCommerce, Lightspeed (v/h SEOshop), Magento, Bitrix, Shopware en CS-car.
 

Webbouwers bekend met onze API:

...

...

...


Image Added

...

...Image Added

...


Image Added

...

...


Image Added

...


Image Added

...


Image Modified

...


Image Added

...


Image Added

...

Image Added

...

...


Image Added

...


Image Added

...

Image Added

...

...

...

Image Removed

...

...

...

...

Image Removed

...

...

...

Image Removed

...

...

...

...

...

...


Image Added


         Image Added

       Image Added


Image Added


Image Added


      Image Added

   Image Added


De webbouwers gebruiken deze handleiding als basis van de koppeling tussen Softwear en de webshop: Softwear Web-API