Foxpro versies 1923 en 1924

Nieuwe functies

 • FP-5096 - Pakbon export TripleA
 • FP-5252 - Via switch kunnen openstaande posten direct afgeboekt
 • FP-5271 - Menu-optie Detail/klant/overzichten/kadobon uit het menu gehaald
 • FP-4960 - AUTO-EDI: Veld Thema zichtbaar gemaakt bij binnenmelden
 • FP-5096 - TripleA: export pakbon
 • FP-5306 - foutmelding grootboekkoppeling opgelost

Taak


Verbetering

 • FP-5272 - AutoEDI: logfile USR_SCAN verbeterd, samenvoeging van alle andere logfiles
 • FP-5172 - Collectie opbouwen import tool aangepast
 • FP-5266 - Extra melding toegevoegd bij uitkeren spaarpunten
 • FP-5268 - Selectie (toevoegen/beperken) debiteurenlijst uitgebreid met switch voor omzetgroep.


BUG

 • FP-5274 - AUTO-EDI: maten worden nu altijd in hoofdletters opgezocht