Foxpro versie 1903

Release notes - Foxpro - versie 1903


Bug


FP-4924 - Onterechte inleesfouten EDI-scan opgelost
FP-4926 - Pakbonnummer kan nu weer heel worden ingegeven.

Taak


FP-4806 - SKUFEED.FXP automatisch POSTserv

Verbetering


FP-4797 - Bestseller: segment IMD+F+SB gebruiken voor merk/label
FP-4862 - AUTOEDI - met Tramontana, omzetgroepen worden gemapt
FP-4904 - Euretco-cijfers - historisch van t/m week zonder softwear op historisch te zetten
FP-4925 - Opvragen ontvangstgoederen Retail versneld
FP-4899 - Besteladvieslijst versneld