Foxpro versies 1921

Nieuwe functies


Taak


Verbetering

  • FP-5051 - Logfile in tool maatbalken herstellen gemaakt
  • FP-5185 - AUTO-EDI: Maatbalk volgorde aangepast bij inlezen
  • FP-5227 - ERM: ERM-Codes aangeven bij export financiële gegevens
  • FP-5228 - Euretco menu-optie aanzetten wanneer Deco en/of Euretco in de licentie zit
  • FP-5034 - AUTO-EDI: PRICAT prijsupdates toepassen


BUG