Productiemodule wholesale (concept)

Algemeen

Met de Softwear Productiemodule kan het productieproces nauwkeurig gevolgd worden. Er kan geregistreerd worden uit welke stoffen en fournituren een product is opgebouwd, de kostprijs berekenen, laten berekenen wat de materiaalbehoefte is en de voorraad registreren van de grondstoffen.

Opzetten van de administratie

Na het installeren van de productiemodule dienen de volgende stappen te worden uitgevoerd:

 • Definieer de grondstofcollectie via menu Artikel - Collecties.
 • Definieer de omzetgroep fournituurgroep via menu Artikel - Grondstoffen - Omzetgroepen - Invoer als beperkte groep. Geef hier als beperkte lijst van waarden de categorieën op die in de grondstoffen van elkaar onderscheiden, b.v. stof, rits, voering, knoop, drukker e.d.
 • Voer de stoffen- en fournituurleveranciers in via menu Crediteur -  Invoer.
 • Voer de ateliers in via menu Logistiek - Invoeren - Magazijn.

Grondstoffeninvoer

Via menu Artikel - Grondstoffen - Invoer kunnen de gegevens ingevoerd worden van de grondstoffen die geregistreerd dienen te worden. Het scherm is identiek aan het artikelinvoerscherm met enkele toevoegingen.

 • Op diverse productiegerelateerde schermen en overzichten worden regels gesorteerd op de omschrijving van de grondstof. Als een bepaalde voorkeursvolgorde afgedwongen moet worden, kan dit geregeld worden door gestructureerd met dit veld te werken. Stel b.v. dat altijd eerst de stof getoond dient te worden op schermen en rapporten, zorg er dan voor dat de omschrijving van stoffen alfabetisch vóór de overige grondstoffen komt. (b.v. 00: stofomschrijving, BA: bandomschrijving, HA: hangeromschrijving etc...)
 • De inkoopprijs wordt geprint op stoffen-/fournituurorders
 • De VVP wordt gebruikt in de calculatie van artikelen waar de grondstof deel van uitmaakt
 • De verkoopprijs wordt alleen gebruikt als de grondstoffen direct verkocht worden
 • Prijs per: indien ingevuld wordt bij een calculatie de grondstofprijs hierdoor gedeeld
 • Verpakking per: komt als geheugensteun in beeld tijdens het bestellen van grondstoffen. Heeft geen financiële of logistieke concequenties
 • Levertijd: idem

Wijzigingen / toevoegingen in het grondstoffenscherm hebben pas effect nadat Softwear opnieuw wordt opgestart.

Grondstofverbruik

Via menu Artikel - Invoerscherm onder de productie-/verbruikknop kan opgegeven worden welke grondstoffen nodig zijn voor de productie van een artikel. Via menu Controle - Nieuw kan een nieuwe grondstof aan het artikel toegevoegd worden.
De bij Grondstoffen ingevoerde omzetgroep fournituurgroep  kan nu teruggevonden worden via het zoekfilter. Kies één van de zelf gedefinieerde categorieën en het zoekscherm laat alleen nog die regels zien die aan het criterium voldoen.
Dit kan gecombineerd worden met het selecteren van een leverancier. Zo wordt eenvoudig de grote hoeveelheid grondstoffen in het bestand veranderd naar een handzame lijst waaruit nu snel een keuze gemaakt kan worden. Voor iedere kleur van het artikel verschijnt een regel met daarop de gekozen grondstof.

 • Kolom Kleuronderdeel: Voer de kleur van de grondstof in die bij de betreffende kleur van het artikel hoort.
 • Kolom Prijs: De te calculeren prijs is uit het grondstofbestand opgezocht en kan eventueel worden overschreven.
 • Kolom Naprijs: Indien na de productie de concrete prijzen bekend zijn, kunnen die in deze kolom ingevoerd worden. Het kostprijsrapport laat dan het verschil tussen vóór- en nácalculatie zien.
 • Maatkolommen: Vul hier het verbruik in. Als het verbruik ingevoerd wordt bij de eerste maat van de eerste kleur dan wordt het verbruik automatisch bij alle kleuren en maten ingevoerd. Softwear gaat standaard uit van een gemiddeld verbruik. Per maat/kleur kan een afwijkend verbruik opgegeven worden. Voor calculatie wordt echter altijd een gemiddeld verbruik gehanteerd.
 • Kolom Naverbruik: Indien na productie concretere verbruikcijfers bekend zijn, (met name voor stoffen e.d.) kunnen die in deze kolom ingevoerd worden. Het kostprijsrapport laat dan het verschil tussen vóór- en nácalculatie zien.
 • Kolom Opmerking: De opmerking in deze kolom heeft een productietechnische inhoud. Ze kan worden geprint op een patroonkaart, monsterorder of productieorder.
 • Kolom Ink. opm: De opmerking in deze kolom heeft een inkooptechnische inhoud. Hier kan bijvoorbeeld de bestelcode voor de ritskleur, zoals die door de leverancier wordt gehanteerd, vermeld worden. 
 • Kolom Kostprijs: Standaard staat in deze kolom T van TRUE. Vul hier een F van FALSE in als de betreffende grondstof NIET in de kostprijscalculatie moet worden meegenomen.
 • Kolom DontBuy: Standaard is deze kolom leeg. Vul hier een T van TRUE in als de betreffende grondstof NIET door het grondstoffeninkoopscherm moet worden ingekocht.