Menu Beheer (wholesale)

Groothandel gebruikershandboek

Menu-item Beheer


Deze handleiding is bedoeld voor diegene die de (systeem)instellingen van Softwear beheert.
Hiermee kunnen de gebruikers binnen Softwear, de systeeminstellingen en rapportlay-outs worden beheerd.

Gebruikers kunnen worden ingevoerd en gewijzigd via  menu Beheer/Gebruikers.

 

Het invoeren van een gebruiker kan via de knop Nieuw, waarna er een leeg invoerscherm verschijnt.
Het opzoeken van een gebruiker kan via de knop Zoeken.
Hierna verschijnt het gebruikersselectiescherm waarmee een gebruiker kan worden geselecteerd.

Met toetsenbord

Activeer het zoekscherm met Alt + Z. Een gebruiker kan het eenvoudigst geselecteerd worden door de naam (of het begin van de naam) in te toetsen en tweemaal op Enter te drukken.

Met muis

Klik op de knop Zoeken. Selecteer het scherm met de gebruikerslijst (klik éénmaal in dit scherm) en selecteer de bewuste gebruiker (klik er éénmaal op). Klik vervolgens op OK.


 • Log-innaam: naam van de gebruiker om in Softwear in te loggen; elke naam mag slechts éénmaal voorkomen in het gebruikersbestand
 • Naam: werkelijke naam van de gebruiker
 • Straat, Postcode, Woonplaats, Land, Telefoon: NAW-gegevens van de gebruiker
 • Ingelogd: dit vakje geeft aan of de gebruiker ingelogd is in Softwear. Als het vakje leeg is, is de gebruiker niet ingelogd
 • Agent: hier kan aangegeven worden of de gebruiker ook een agent is. Een agent moet worden opgegeven bij onder andere debiteuren, verkooporders, facturen en pakbonnen
 • Commissie: hier kan het commissiepercentage van de agent ingevuld worden. Dit percentage wordt gebruikt op commissie-overzichten om de afdracht aan agenten te berekenen
   
 • Electr. agent: indien de module Elektronische agent geactiveerd is, kan aangegeven worden waar de elektronische-agentbestanden worden opgeslagen en of er een speciale valuta of rayon aan deze agent is meegegeven
 • Autorisaties: hier kunnen per gebruiker de rechten bepaald worden binnen Softwear
 • Aan/Uit: selecteert één enkele optie
 • Allen: selecteert alle opties
 • Geen: verwijdert alle gekozen opties
 • Kopieer van ander: neemt de autorisaties van een andere gebruiker over

 

De systeeminstellingen kunnen worden aangemaakt en gewijzigd via menu Beheer - Instellingen.

 

Via optie Systeem kan bepaald worden van welke mogelijkheden wel en niet gebruikt gaan worden binnen Softwear.

 • print verkoopordersamenvatting
 • agent wijzigbaar op order
 • verzendkosten als % van de order
 • kredietbeperking
 • 2e kortingstermijn
 • limietcontrole (blokkerend)
 • prognose
 • automatisch debiteurennummer
 • juridische naam
 • meerder orders per collectie
 • onverkoopbare artikelen op order
 • toevoegen op verkooporder op kleur
 • verkooporder groeperen
 • totaal op orderscherm
 • negeer creditnotacheck
 • loopbonnen gebruiken
 • distribueren ex reeds uitgeleverde orders
 • totaalcontrole bij binnenmelden inkooporder
 • orders tot € xxx, € xxx verzendkosten
 • omzetgroep op adreslijst
 • units (verplicht)
 • sets
 • monsteradministratie
 • omzetgroep op artikellijst
 • omzetgroep op artikelboek
 • collectieboek
 • kleurthema's
 • projectiefactor op voorverkoop
 • prijskoppeling

 

Via de optie Landen kunnen landen toegevoegd en verwijderd worden.

In de kolom landcode kan de code opgegeven worden ten behoeve van de koppeling met een financiële administratie.
In de kolom Isocode kan de code opgeven worden ten behoeve van de koppeling met een factormaatschappij.
Via het controlemenu kunnen landen toegevoegd en verwijderd worden.

Via de optie Talen (alleen bij de optionele module Meerdere talen) kunnen talen toegevoegd en verwijderd worden.

Via de optie Vertalingen (alleen bij de optionele module Meerdere talen) kunnen vertalingen per taal ingevoerd worden.

Deze vertalingen worden gebruikt op onder andere verkooporders, facturen en pakbonnen.

Via de optie Kostprijs (alleen bij de optionele module Productie) kunnen de elementen worden opgegeven die de opbouw van de kostprijs bepalen.

Via het controlemenu kunnen elementen toegevoegd en verwijderd worden.

Via de optie Klachten kunnen klachten worden aangemaakt en verwijderd.


Via het controlemenu kunnen elementen toegevoegd en verwijderd worden.
Klachten kunnen worden opgegeven bij creditnota's en retourbonnen.

Via de optie Contacttypen kunnen functies worden aangemaakt en verwijderd.

Contacttypen kunnen worden aangegeven onder contactpersonen van debiteuren en crediteuren in de kolom Functie.
Zodra er een rapport wordt geprint waarop een functie geprint kan worden, kan het type aangegeven worden.

Zie de handleiding elektronische agent.  (nog linken)

Via deze optie kunnen rapporten aangepast worden.

Aanpassingen van rapporten kunnen het beste gedaan worden in overleg met de helpdesk van Softwear.
De rapporten kunnen teruggevonden worden onder menu Softwear - Reports, Softwear - Reports - Groothandel en Softwear - Reports - Custom (voor alle rapporten die op maat zijn gemaakt).
Bij het printen van rapporten wordt onderaan het rapport weergegeven waar het rapport vandaan gehaald wordt.

Softwear-services zijn taken die, hetzij automatisch op gezette tijden, hetzij handmatig, uitgevoerd kunnen worden. De gewenste services kunnen aangevinkt worden.

Indien er maatwerk is verricht, wordt dat onder deze optie geïnstalleerd.